icon
老版%跑狗图√

【老版跑狗图】

098期老版跑狗一字記之曰:【鳥】
詩雲:臨高望遠猶不及,豈像飛鳥翼盡張。

臨高望遠,猶有不及,豈像飛鳥翼盡張;
君子臨淵,孤芳自賞,無欲無求喜洋洋。
玄機測字:《供》